KARİYER / İK

Seçme Yerleştirme
Baytek olarak çalışanlarımızı; iş planlarımız doğrultusunda Baytek'in değerlerini ve işin gerektirdiği yetkinlikleri karşılayacak, yüksek motivasyon ve performansları ile katkı sağlayacak, şirketimizi geleceğe taşıyacak potansiyele sahip adaylar arasından seçmeye çalışıyoruz.

Boş pozisyonlarımızı, gazete ilanı, ik portalları ile duyurmaktayız. Eğitim ve deneyim olarak uygun görülen adayları pozisyon için görüşmeye davet etmekteyiz. Seçme yerleştirme sürecimizde belli pozisyonlarda yetkinlik bazlı görüşme gibi teknikler ile kişilik envanteri ve genel yetenek testi gibi araçlardan yararlanmaktayız.

Görüşme yapmış olduğumuz tüm adayları süreç ve sonuç ile ilgili bilgilendirmekteyiz.


Ücret Yönetimi
Çalışanların ücretleri enflasyon oranı, bireysel performans sonuçları ve piyasa ücret araştırma sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Yeni Türk Lirası cinsinden maaş alan çalışanların ücretleri yılda bir kez artırılır. Ücret artışı enflasyon oranı, kişisel performans ve piyasa değerleri baz alınarak yapılır.

 

Baytek Gümrük Müşavirliğinde Ücret Politikası

 • Baytek Gümrük Müşavirliği kapsamında ücret yönetimi açısından tüm şirketler için geçerli temel prensipler belirlenmiştir.
 • Temel ücret yapısı; çalışanın kurumdaki çalışma süresi, deneyimi, uzmanlığı,şirkette üstlendiği sorumlulukları ve iş sonuçlarına olan katkısı dikkate alınarak belirlenir.
 • Yetki ve sorumluluklar arttıkça değişen “değişken ödeme sistemi” bulunmaktadır.
 • Performansa bağlı değişken ödeme belli pozisyonlar ve tüm departmanlar için uygulanır.
 • Temel ücret stratejimiz; performansa dayalı haklar sunan piyasa örnekleri dikkate alınarak hazırlanmış toplam bir paket sunmaktır.
 • Temel ücret paketi içinde yer alan yan hak ve ödemeler her kademe, fonksiyon ve işin gereklilikleri kapsamında tanımlanır ve tüm çalışanlara uygulanır.
   

Performans Yönetimi ve Yetkinlikler
Performans sistemimizle çalışanlarımızı şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, kendilerinden beklenilenleri gerçekleştirmelerini sağlayarak katkıları doğrultusunda ödüllendirmek ve yine bu doğrultuda geribildirim almalarını ve gelişim noktalarının belirlenmesini sağlayarak performanslarını artırmak ve başarılı çalışanı bir üst pozisyon için yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Yeniliklere Açıklık; Değişen iş, çevre, teknolojik koşullara bilgi ve/veya davranışı geliştirerek uyum sağlamak.

Etkili İletişim; Farklı iletişim araçlarını kullanabilmek, değişik seviyelerdeki kişi ve grupları dinlemek, anlamak ve kendini bu kişi / grubun yerine koyarak ifade etmek.

Temsil Etme; Şirket içi ve dışı bütün temaslarında şirket kültürünü yansıtmak, iş ortamına uygun profesyonel görünüme sahip olmak.

Müşteri Odaklılık; Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını iş hedeflerine paralel olacak şekilde karşılamak, müşteri bilincine sahip olmak ve ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

Takım Ruhu; Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda bir bütünün içerisinde sorumluluklarının bilincinde olarak uyumlu, paylaşımcı ve uzlaşmacı bir şekilde çalışmak.


Kariyer Yönetimi
Kendisine verilen hedeflere başarı ile ulaşan, yetkinlik ve teknik bilgisini sürekli geliştiren, işine katkı sağlayan ve fark yaratan davranış ve sonuçlar elde eden çalışanlarımızı bir üst pozisyon için yönlendiriyor ve bu amaçla gelişimlerine katkı sağlıyoruz.


Eğitim
Baytek Gümrük Müşavirliği vizyon, misyon, hedef ve değerleri doğrultusunda çalışanlarımızın teknik bilgi ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler planlıyor, tasarlıyor ve düzenliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın gelişimlerine katkıda bulunurken motivasyonlarını da artırmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını performans değerlendirme, yetkinlik geliştirme ve kariyer yönetimi süreçleri sonunda belirliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini;

 • Seminer
 • Konferans
 • Teknik ve bireysel gelişimi hedefleyen eğitimler
 • Şirket içi geliştirilen eğitimler ile destekliyoruz.