KADROMUZ

Baytek Gümrük Müşavirliği, hizmetlerini, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen eğitimli bir kadro ile sunmaktadır. Hizmet içi eğitimler yoluyla kadro sürekli bilgili kılınmakta ve yeni gelişmelerden haberdar edilmektedir. Hizmet içi eğitim programı titiz bir şekilde hazırlanmakta ve aksatılmadan uygulamaya konulmaktadır.

Baytek Gümrük Müşavirliği, “Hizmetlerimiz” bölümünde sayılan hizmetlerini, % 50’si üniversite mezunu 26 uzman personel ile yürütmektedir.


30 kişilik Kadrosu;
 
4 Gümrük Müşaviri,
 
11 Gümrük Müşavir Yardımcısı,
 
15 Şirket içi seminer ve bilgilendirme ile alanlarında uzmanlaşmış personelden oluşmaktadır.